Oregon

(Redmond, Oregon)

Mapa Oregon przedstawia szturm na ufortyfikowany kompleks surwiwalistów. To wiejski, eklektyczny klimat połączony ze rozległym terenem, który wymaga odpowiednich taktyk przeczesywania pomieszczeń i efektywnego utrzymywania przyczółków.


Widok taktyczny:

Poziom 0Poziom 1Poziom 2Poziom 3

Kamery taktyczne:

Kamera 0Kamera 1Kamera 2Kamera 3Kamera 4Kamera 5Kamera 6

Dodatkowe informacje

3 Lokacje startowe zespołu Atakującego:

• Junkyard
• Street
• Construction Site

4 Lokacje celów chronionych przez zespół Broniący

Bomb
• Kid’s Dorm and Dorm’s Main Hall
• Kitchen and Dining Hall
• Laundry Room and Supply Room
• Read Stage and Watch Tower

Secure Area
• Dorm’s Main Hall
• Dining Hall
• Meeting Hall
• Laundry Room

Rescue Hostage
• Dorm’s Main Hall
• Dining Hall
• Meeting Hall
• Laundry Room