Pole widzenia i czułość sterowania

Przygotowaliśmy kompilację wielu zmiennych związanych z polem widzenia broni i czułością sterowania na PC, aby wszyscy zainteresowani mogli zrozumieć, w jaki sposób uzyskać idealną czułość sterowania.

źródło: rainbow6.ubi.com

Pole widzenia broni (FOV) jest zmieniane w zależności od tego, z której broni i z jakiego celownika korzystasz. Gdy przykładasz oko do celownika (ADS), każdy typ celownika zmienia twój FOV w zależności od konkretnego modyfikatora.

* W tym warianty: zwykły, rosyjski, 44 AutoMag oraz M249.

** Celownik mechaniczny dotyczy każdej broni, do której nie dołożono celownika. Wliczają się w to również bronie typu wyrzutnia takie jak (ale to nie wszystkie przykłady): X-Kairos Hibany, KS79 Lifeline Zofii czy kusza taktyczna Capitao.

*** Karabin OTs-03 Glaza ma dwa celowniki, dlatego też modyfikator zmienia się w zależności od używanego celownika.

Wyliczanie zmodyfikowanego FOV-u

Dzięki powyższym modyfikatorom możemy wyliczyć wynikowe FOV.

Oto garść przykładów wyliczonych za pomocą tego wzoru:

Skoro już rozumiemy, w jaki sposób wyliczany jest FOV, możemy się przyjrzeć czułości sterowania.

W poniższej tabeli zamieszczamy wszystkie zmienne używane do wyliczania twojej czułości sterowania, informację, gdzie możesz je zmodyfikować oraz krótki opis, do czego służą. Ta tabela może być przydatnym punktem odniesienia podczas analizy wzorów.

Od tego miejsca używamy terminu ADS, który oznacza korzystanie z przyrządów celowniczych broni w celu odróżnienia tego terminu od zmiennej o tej samej nazwie.

Wyliczenia przy strzelaniu z biodra

Za pomocą powyżej wymienionych zmiennych możemy wyliczyć twoją czułość myszy przy strzelaniu z biodra, nazywamy to “Sterowaniem z biodra”. Wzór używany do wyliczenia tej prędkości to:

Poziome odchylenie sterowania z biodra = poziome odchylenie sterowania x (MouseSensitivityMultiplierUnit x pozioma czułość myszy)

Pionowe odchylenie sterowania z biodra = pionowe odchylenie sterowania x (MouseSensitivitiyMultiplierUnit x pionowa czułość myszy)

Wyliczenia ADS

Podczas ADS wyliczenia biorą pod uwagę modyfikatory ADS wymienione w poniższej tabeli. Te same zasady, które dotyczyły FOV dla poszczególnych typów celowników, działają również tutaj. Ten parametr nazywamy “Sterowaniem ADS”, a wzór na jego uzyskanie jest następujący:

Modyfikator ADS = min(max((Używanie celownika x XFactorAiming) x modyfikator optyczny), 0), 1)

Odchylenie poziome sterowania ADS = Odchylenie poziome sterowania z biodra x Modyfikator ADS

Odchylenie pionowe sterowania ADS = Odchylenie pionowe sterowania z biodra x Modyfikator ADS

Zmiana suwaka precyzji – ogień z biodra

Suwaki czułości pionowej/poziomej myszy w ustawieniach sterowania używają wartości od 1 do 100, które po zmianie wpływają na twoje celowanie. Domyślna wartość to 50. Pomnożenie tej wartości przez zmienną MouseSensitivityMultiplierUnit (domyślnie ustawioną na wartość 0,02) daje modyfikator sterowania, dzięki któremu możesz wyliczyć swoje “Sterowanie z biodra”. Oto przykład :

Wartość suwaka (50) x MouseSensitivityMultiplierUnit (0,02) = 1

Zmiana wartości suwaka zmieni również parametr wykorzystywanego sterowania. W charakterze przykładu – ustawienie suwaka na 100 podwoi wartość sterowania, a ustawienie go na 1 wyeliminuje większość naszych sygnałów sterujących, pozostanie nam zaledwie 2% tego, co wysyłamy z urządzenia sterującego.

Niektórzy gracze wolą mieć więcej precyzji przy niższym poziomie czułości. Można osiągnąć ten efekt, zmieniając domyślną wartość zmiennej MouseSensitivityMultiplierUnit (0,02). Przypominamy, że to ustawienie można znaleźć w pliku gamesettings.ini. Przykładowo, jeśli zmienimy je na 0,01, pozostawiając jednocześnie nasz suwak na wartości 1, z urządzenia sterującego uzyskamy zaledwie 1% sygnałów sterujących. To podwoi twoją precyzję, ale zawęzi twój zasięg na wyższym końcu skali. Gracze mogą dostosowywać oba parametry tak, aby znaleźć ustawienie, które idealnie im pasuje.

Gracze, którzy wolą ustalać czułość gry za pomocą fizycznych parametrów mogą to osiągnąć poprzez zmiany wartości zmiennej MouseSensitivityMultiplierUnit. Aby zrozumieć pożądaną wartość, najpierw musimy się dowiedzieć, jakiej odległości chcesz używać.

W tym przykładzie założymy, że potrzebujemy 30 centymetrów na wykonanie pełnego obrotu o 360 stopni w grze. Prawdziwa wartość takiego obrotu to 31 centymetrów, a nasz suwak czułości poziomej ustawiony jest na poziomie 10.

Najpierw bierzemy pożądaną odległość (30 cm) i dzielimy ją przez prawdziwą odległość (31 cm), aby uzyskać nasz modyfikator.

Pożądana odległość (30 cm) / Prawdziwa odległość (31 cm) = 0,968

Jeśli teraz spojrzymy na naszą obecną wartość czułości (10) i pomnożymy ją przez domyślną wartość zmiennej MouseSensitivityMultiplierUnit (0,02), otrzymamy:

10 x 0,02 = 0,2

To wartość, której aktualnie używamy do modyfikowania odchylenia poziomego sterowania w celu wyliczenia odchylenia poziomego sterowania z biodra. Możemy teraz wziąć tę wartość i pomnożyć ją przez uprzednio wyliczony modyfikator (0,968), aby uzyskać nowy, pożądany modyfikator sterowania:

0.2 x 0.968 = 0.1936

Wynik tego wyliczenia (0,1936) to pożądany wynik, który chcemy uzyskać po pomnożeniu naszej zmiennej MouseSensitivityMultiplierUnit przez wartość naszego suwaka czułości. Aby otrzymać tę wartość, będziemy musieli wyliczyć nową wartość MouseSensitivityMultiplierUnit. Aby to zrobić, wystarczy podzielić 0,1936 przez wartość, którą chcesz ustawić na suwaku. Wynik tego działania będzie pożądaną zmienną MouseSensitivityMultiplierUnit. W tym przykładzie użyjemy domyślnej wartości suwaka 50, ale możesz wybrać dowolną wartość w zakresie od 1 do 100.

0,1936 / 50 = 0,003872

Wystarczy ustawić zmienną MouseSensitivityMultiplerUnit na 0,003872 i suwak poziomej czułości myszy na 50, a będziesz wykonywał w grze pełen obrót o 360 stopni, przesuwając mysz o 30 centymetrów. Możesz użyć tego przykładu, aby dostosować swoje ustawienia do bardzo precyzyjnego wyniku, którego osiągnięcie mogłoby być niemożliwe przy korzystaniu wyłącznie z suwaków w menu.

Zmiana suwaka precyzji – Używanie celownika (ADS)

Modyfikowanie wartości suwaków dla ADS odbywa się analogicznie do suwaków dla celowania z biodra z paroma drobnymi zmianami. Tym razem będziemy modyfikować zmienną XfactorAiming, a nie MouseSensitivityMultiplierUnit. Pamiętaj, że twoje ustawienia ADS zostaną zastosowane w charakterze modyfikatorów dla sterowania z biodra. Rodzaje celowników również wpłyną na twoje sterowanie, więcej szczegółów znajdziesz w tabeli z modyfikatorami celowników.

W naszym pierwszym przykładzie pozostawimy nasze ustawienia sterowania z biodra na ich podstawowych wartościach bez żadnych modyfikatorów. Gdy używasz celownika typu 1x (celownik mechaniczny, kolimator, Red Dot I tak dalej), twój modyfikator celownika wynosi 0,6 przy ustawieniu ADS na 50 oraz parametru XFactorAiming na 0,02. Używając tych wartości otrzymujemy: min(max(50 x 0,02) x 0,6, 0, 1) = 0,6, w wyniku czego nasza prędkość przy ADS jest o 40% niższa niż przy celowaniu z biodra.

W naszym kolejnym przykładzie założymy, że gracz preferuje operatorów, którzy używają celowników ACOG, ale przy ADS celowanie jest zbyt powolne. Taki gracz chce mieć przy celowniku ACOG taką samą prędkość, jak przy celowniku 1x. Naszym pierwszym krokiem jest wyliczenie modyfikatora, który będziemy mogli zastosować do obu naszych suwaków albo do zmiennej XFactorAiming. Aby to osiągnąć, bierzemy wartość pożądaną i dzielimy ją przez wartość aktualną (0,6 / 0,35 = 1,715). Jak wspominaliśmy wcześniej, możemy zmodyfikować zarówno nasz suwak, jak i zmienną XFactorAiming, więc przyjrzyjmy się im obu.

Suwak

Jeśli postanowimy dostosować suwak, mnożymy wartość suwaka o modyfikator, który właśnie wyliczyliśmy. (50 x 1,715 = 85,75). W tym wypadku – ponieważ nasz wynik nie jest liczbą całkowitą, a suwak używa tylko liczb całkowitych – możemy ustawić wartość 85 lub 86, bo obie będą bardzo blisko naszego pożądanego wyniku.

XFactorAiming

Gracze, którzy wolą modyfikować zmienną XFactorAiming są w stanie osiągnąć bardziej precyzyjną wartość. Wylicza się ją w ten sam sposób, jak wartość suwaka, ale tym razem używamy domyślnej wartości XFactorAiming.

0,02 x 1,715 = 0,0343

Ten wynik (0,0343) stanie się naszą nową wartością zmiennej XFactorAiming. Po tej zmianie możemy użyć naszego oryginalnego wzoru, a oto nasz wynik:

min(max(50 x 0,0343) x 0,35, 0, 1) = 0,60025

Celownik ACOG będzie się teraz poruszał z taką samą prędkością, z jaką poruszał się twój celownik 1x przy zastosowaniu oryginalnych wartości (o 40% wolniej w ADS), a twój celownik 1x będzie się teraz poruszał znacznie szybciej, niż wcześniej. W tym konkretnym przypadku nie ma to znaczenia dla gracza, bo woli się on skupić na używaniu celowniku ACOG. Niemniej możemy sprawdzić, o ile zwiększyła się prędkość, wykorzystując ten sam wzór, ale wykorzystując modyfikator celownika dla celowników 1x.

min(max(50 x 0,0343) x 0,6, 0, 1) = 1

To oznacza, że nasz celownik 1x po zmianach porusza się teraz z dokładnie taką samą prędkością jak podczas celowania z biodra – poprzednio był o 40% wolniejszy od niego.

Subskrybuj
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments